Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Den otevřeného podstávkového domu se uskuteční v neděli 6. července

03. 07. 2014

V letošním roce se koná již 10. ročník Dne otevřeného podstávkového domu. Připadá na neděli 6. července 2014. Akce si klade za cíl propagovat život v podstávkovém domě.

„V tento den mají lidé možnost nahlédnout zblízka či zdálky do světnic podstávkových domů, a to nejen na území Libereckého kraje, ale též v sousední Horní Lužici, která se rozkládá na území německého Svobodného státu Sasko a Polské republiky,“ uvádí Hana Maierová, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro resort cestovního ruchu, památkové péče a kultury.

V rámci programu je možné navštívit celkem 70 podstávkových domů. V řadě případů lze domy navštívit pouze v rámci prohlídky s průvodcem. Na mnoha dalších místech čeká návštěvníky bohatý program včetně divadelního vystoupení nebo předvádění řemesel, která jsou potřeba při opravách podstávkových domů. Chybět nebudou ani různé aktivity pro děti. „Je nutné upozornit, že každý návštěvník odpovídá v rámci této akce za svou bezpečnost sám. V řadě případů je totiž možné nahlédnout do domů, které procházejí rekonstrukcí,“ informuje náměstkyně Hana Maierová.

Spolek Frýdlantsko na tento den navíc připravil odbornou exkurzi za podstávkovými domy, a to v rámci projektu Kvalitní řemeslnická práce při obnově podstávkových domů. Více informací o této exkurzi a přihlášku naleznete na webových stránkách www.podstavky.cz/news/exkurze-za-priklady-dobre-praxe. Přihlášku je nutné vyplnit nejpozději do 3. července 2014.

Den otevřeného podstávkového domu se stal tradicí a má za cíl propagovat život v podstávkovém domě. Domy jsou otevřené návštěvníkům zpravidla mezi 10. a 17. hodinou. Odlišné časy jsou uváděny v popiscích u jednotlivých domů. Je třeba brát ohled na soukromou sféru vlastníků podstávkových domů a dbát zvýšené pozornosti zvláště na staveništích.

Pořadatelem a organizátorem Dne otevřeného podstávkového domu je Stiftung Umgebindehaus (Nadace podstávkového domu). Tato nadace se zasazuje o zachování podstávkových domů. Byla založena regionálními okresy a spořitelnami v Sasku v roce 2004. Nadace podporuje restaurování obzvlášť hodnotných originálních stavebních dílů domů a každoročně vypisuje cenu podstávkového domu. Liberecký kraj se zapojil do Dne otevřeného podstávkového domu tím, že zprostředkoval česky mluvícím majitelům podstávkových domů přihlášení do programu. Dále se do přípravy zapojil Spolek Frýdlantsko, který připravil stručnou internetovou verzi průvodce a mapu dostupných podstávkových domů.

Podrobnější program včetně seznamu otevřených podstávkových domů můžete najít na webovém portálu Libereckého kraje www.kraj-lbc.cz, na webovém portálu www.podstavky.cz nebo na http://www.stiftung-umgebindehaus.de/

Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

hejnice

Návštěvnost na státních hradech a zámcích v Libereckém kraji