Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Muzeum Českého ráje v Turnově nabízí v listopadu příjezd sv. Martina, výstavy i prohlídku sklepení

07. 11. 2013

Muzeum Českého ráje v Turnově, které zřizuje Liberecký kraj,  připravilo na závěr roku řadu zajímavých kulturních překvapení a zážitků.

Již 9.  listopadu se otevřou výtvarné dílny pro veřejnost na počest příjezdu sv. Martina na bílém koni, 14. listopadu se uskuteční vernisáž výstavy  reGenerace - prodejní výstava moderního autorského šperku, do 31. ledna potrvá výstava Ze dřeva a kamene a pořád je možnost si prohlédnout ve sklepení muzejního domu U Bažanta.

„Na prosinec chystá muzeum vánoční dílnu dřevěných hraček a 1. Prosince se otevře na Dlaskově statku výstava Kouzla a věštby Adventu a Vánoc,“ prozradila náměstkyně hejtmana LK Hana Maierová.
Sobota 9. 11. 2013 Dílna Podmalby na skle – Svatomartinská výtvarná dílna pro veřejnost    

Příchod  sv. Martina na bílém koni, který přinášel do kraje zimu a první sníh, byl k ránu 11. listopadu očekáván v každé chalupě.
Dny se krátily, rána byla mrazivá, v chalupě se topilo a u stolu se tvořilo. Podmalby na skle s motivy patronů a světců se kolorovaly dostupnými barvivy a hotové svaté obrázky se zavěšovaly do rohu místnosti, aby zhlížely na rodinu a chránily tak všechny členy. Podmalba na skle je tradiční technika z 18. stol., která má svá specifika a své pevné místo v lidovém umění. Název techniky podmalby prozrazuje, že se jedná o odlišnou tvůrčí techniku, která má jiný sled úkonů, než je u malby obvyklé a díky tomu má podmalba na skle svůj půvab.

Přijďte si vyzkoušet tuto lidovou techniku s tradičními prostředky a s odborným lektorem do Kamenářského domu Muzea Českého ráje v sobotu 9. listopadu 2013 od 10.00 do 17.00 hod.
Účast na dílně doporučujeme předem rezervovat prostřednictvím emailu nebo telefonicky: beranova@muzeum-turnov.cz, tel.: 736145354.

Výtvarné bloky: 10.00-12.00 /  13.00-15.00 / 15.00-17.00
Vstupné na dílnu: 60,- dospělí / 40,- děti


Výstavy:

Do 31. 1. 2014 - Ze dřeva a kamene – dokumentace lidového stavitelství v Pojizeří

 Na závěr letošní návštěvní sezóny připravilo muzeum výstavu Ze dřeva a kamene, která přiblíží návštěvníkům způsob dokumentace lidového stavitelství od konce 19. století do současnosti. Základem výstavy jsou výsledky grantového úkolu, zaměřeného na systematickou identifikaci a dokumentaci tradičního lidového stavitelství ve vybraných oblastech Libereckého kraje.  Tento rozsáhlý projekt byl zahájen v roce 2004. V prvních letech byla provedena identifikace a fotodokumentace objektů podle jednotlivých okresů Libereckého kraje, v následujících letech potom vyhodnocení a srovnání s pramenným materiálem. Záměrem projektu byla dokumentace všech typů tradičních staveb (usedlostí, hospodářských a technických staveb, sakrálních objektů apod.) i s ohledem na jejich situování v rámci urbanismu obce.  U vybraných objektů byla provedena podrobná dokumentace včetně stavebně historického průzkumu.  Identifikovány, dokumentovány a evidovány byly stavby pocházející nejen z 19. století a starší, ale i objekty novodobé – časově sahající do poloviny 20. století.  Důležitou součástí výzkumu bylo i vyhodnocení dosavadního způsobu dokumentace lidových staveb v Pojizeří. Na výstavě proto bude prezentována i práce fotografů a kreslířů, kteří od konce 19. století zaznamenávali v tomto regionu vývoj a proměnu lidových staveb. Velký prostor poskytne výstava modelům lidových staveb, které představují vedle kreseb, fotografií a stavebních plánů základní typ dokumentace lidového stavitelství. Modely zhotovované na základě stávajících objektů lidové architektury in situ nebo podle fotografické či stavebně technické dokumentace jsou v některých případech jediným dokladem existence regionální formy lidového domu.  Výstava přinese ukázky modelů, které vznikly na konci 19. století v období příprav Zemské jubilejní výstavy v Praze v roce 1891 a Národopisné výstavy českoslovanské v roce 1895, i modelů, které vznikly v době zcela nedávné, např. modely pana Václava Jisla st. a pana Josefa Licehamera. 

Výstavu, která bude probíhat do 31. ledna 2014 doplní edukativní program pro školy a veřejnost „Stavíme dům – vybavujeme hospodářství“, který účastníky seznámí s tradičními stavebními technologiemi a fungováním hospodářství.  Cílem programu je umožnit dětem pochopit techniku stavby roubeného domu a poznat předměty, která je součástí jeho základního vybavení pracovními nástroji a nábytkem.

 

Výstava potrvá do 31. ledna 2014.

Výstava je pořádána v rámci Roku lidové architektury Čech Moravy a Slezska.

 

14. listopadu - reGenerace Prodejní výstava moderního autorského šperku
Podoba názvu  šperkařské výstavy reGenerace napovídá, že jeho obsah má více rovin.

Během let, kdy jsme se soustředili především na mezinárodní šperkařská sympozia a mezinárodní šperkařskou scénu (připomeňme jen výstavy bengelovy bižuterie nebo Idar-Oberstein kreativ) a propagaci turnovského šperkařství ve světě (např. výstavy historické sbírky šperkařské školy v Německu, Holandku a ve Vídni) vyrostla v Turnově a širším okolí nová generace domácích autorů, kteří se prokousali a prokousávají obtížnými začátky své výtvarné kariéry. Někteří už mají své renomé, jiní je teprve získají, ale všichni dohromady spolu s mezinárodně ostřílenými tvůrci, jako je Markéta Šílená nebo Jiří Urban, tvoří pozoruhodnou obec, jejíž pestrost a potenciál posunout turnovské šperkařství zase o krok dál, bychom si výstavou v předvánočním čase (listopad-prosinec) rádi zmapovali.  Určitě i šperkaři sami uvítají společný výstavní projekt. Ten by mohl být nejen prvním v řadě podobných akcí v budoucnu, ale třeba i podnětem ke vzniku zájmového sdružení.  S kolegyní Janou Střílkovou, která se sama výstavy zúčastní, uvažujeme doplnění okruhu místních autorů o hosty působící mimo region, zatím se nám ozvali absolventi šperkařské školy žijící dnes v Praze nebo Vídni. Také jsme nabídli možnost vystavit ročníkové studentské práce 2013 prof. Theo Smeetsovi, vedoucímu ateliéru a designu šperku a drahých kamenů Hochschule Trier, detašovaném v našem partnerském městě Idar-Obersteinu. Theo, který se zúčastnil našeho sympozia v roce 2006, rád na turnovskou zkušenost vzpomíná, upravil proto jejich výstavní plány a tak se můžeme těšit, že z Frankfurtu n. Mohanem, kde se bude Hochschule Trier prezentovat, se letošní a loňské šperky přesunou k nám. To by ale měla být jen ta třešnička na dortu a doufejme i silný impuls k intenzivnější a kreativnější práci s tradičním turnovským materiálem – drahokamem. Pokud si vzpomínáte na kolekci německé školy, vystavenou v rámci expozice Idar-Oberstein kreativ (Klenotnice MČR 2010), byly to šperky dokazující, že i běžný achát, chalcedon a jaspis skýtají invenčnímu umělci stále velmi mnoho prostoru k originálnímu přístupu. Pro nás pořadatele však bude ještě zajímavější sledovat,    jak  se  konečná podoba výstavy vyvine, jestli jsme dobře odhadli situaci a poptávku po takové akci u našich autorů. Jestli tu dojde k setkání generací a umělecké regeneraci a co výstava nakonec všechno přinese, čili vygeneruje. To záleží především na samotných šperkařích.
Autor článku a kurátor výstavy: PhDr. Miroslav Cogan

Výstava reGernerace je výstavou prodejní.

Zahájení výstavy ve čtvrtek 14. listopadu 2013 v 17.00 hod.
Úvodní slovo: kurátoři výstavy Mgr. Jana Válková Střílková a PhDr. Miroslav Cogan.
V kulturním programu vystoupí progressive rock band Rozumbrothers.

Výstavní sál muzea: 14. 11. 2013 - 10. 1. 2014

 

listopad – prosinec 2013 Prohlídka sklepení Muzea Českého ráje v Turnově
Jedinečná možnost shlédnout soustavu chodeb a místností ve sklepení domu U Bažanta čp. 71, kde je nainstalována časově omezená výstava tvořená z nejnovějších nálezů z archeologických výzkumů v regionu.

Od 9. září zpřístupnilo turnovské muzeum historické podzemí domu č. p. 70 „U Bažanta“ ve Skálově ulici.  V sklepení, jehož počátky lze hledat již na přelomu 15. a 16. století, budou představeny návštěvníkům sbírkové předměty z nových archeologických výzkumů nejenom v historickém jádru města Turnova. Návštěvníci shlédnou kolekci středověkých kachlů z výzkumu studny v Hluboké ulici nebo nádoby související s výrobou sýrů z kozího mléka nalezené při záchranné akci v roce 2012 v Dvořákově ulici. Vystavené exponátů budou doplněny o další předměty, například o středověké keramické nádoby z „přírodní ledničky“ dřevařů či pastevců na Kozákově nebo z archeologické nálezy z hradů Valdštejna a Kumburku. Návštěvníci si prohlédnou kovové předměty, např. zbraně, podkovy, nože, srpy, z vojenského ležení z roku 1440 pod hradem Valdštejnem, které v letošním roce prošly nákladnou konzervací.  Nově budou do expozice zařazeny archeologické nálezy z hradu Kumburku. Půjde například o garnituru železných pout z hradní hladomorny nebo o restaurované kachle ze strážnice u první brány. Historické podzemí domu „U Bažanta“ bude přístupné v rámci prohlídky turnovského muzea až do prosince letošního roku.

Otevírací doba Muzea Českého ráje v Turnově: říjen – prosinec denně kromě pondělí 9 – 16 hod.

 

 


Telefon: 485226302
Mobil: 739541588

hejnice

Návštěvnost na státních hradech a zámcích v Libereckém kraji