Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Střechu českolipského muzea opraví za téměř 23 miliónů Kč

16. 10. 2013

Rada kraje rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Rekonstrukce krytiny střešního pláště objektu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě“, a to uchazeče Sdružení „MUZEUM CLE+RAJM“, jehož vedoucím účastníkem je CL-EVANS s.r.o., Česká Lípa, a účastníkem Josef Rajm z Čáslavi za nabídkovou cenu 18.970.424,- Kč bez DPH, 22.954.213,- Kč včetně DPH.

Navrženou rekonstrukcí krytiny střešního pláště objektu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě dojde k částečné obnově poslední hodnotné etapy stavebního vývoje střešní krajiny areálu.

„Na základě dohody mezi investorem, projektantem a orgány státní památkové péče bude provedena obnova pálené střešní tašky bobrovky,“ uvedl náměstek hejtmana Marek Pieter.. Je nutno v souběhu s výstavbou zrušit nevhodné svody ze sousedního objektu kostela, které degradují střešní krytinu kláštera. Na tyto svody není dimenzována nová krytina, okapy a svody.

Podle náměstkyně hejtmana LK Hany Maierové  se jedná o areál bývalého Augustiniánského kláštera centrální části města České Lípy. Ve druhé polovině 20. století proběhly v areálu dvě významné rekonstrukce, první v 60. letech 20. století. Ta měla za cíl provést adaptaci stávajících klášterních prostor s ohledem na umístění nových muzejních expozic. V polovině 70. let 20. století byla zahájena rozsáhlá stavební úprava, která významně změnila zejména architektonickou podobu bývalého kláštera. Došlo k výměně střešní krytiny, která spočívala v odstranění pálené střešní tašky bobrovky. Ta byla nahrazena dřevěným řezaným šindelem. Na základě dohody mezi investorem, projektantem a orgány státní památkové péče bude provedena obnova pálené střešní tašky bobrovky. Výjimku budou tvořit pouze kuželovité stříšky dvou luceren v jihozápadním a severozápadním nároží ambitové chodby, které budou kryty masivní přírodní břidlicí v tl. min. 6 mm. Bude provedena úprava stávajících nevhodně tvarovaných volských ok. Ta bude spočívat v nové střešní krytině z pálené střešní tašky bobrovky, která bude vyskládána na nově položené dřevěné ramenáty. Úžlabí v nárožích budou vyskládána z tradiční pálené tašky bobrovky, dle tradičních pokrývačských kladečských postupů. Na konventu budou použity zesílené nástřešní žlaby, které budou sloužit také jako součást záchytných systému proti padajícímu sněhu. Dále budou instalovány kovářsky upravené sněhové zachytávače. Zachytávače budou vyrobeny jako atypické zámečnické výrobky v odpovídajícím architektonickém tvarosloví, charakteristickém pro přelom 19. a 20. století. Řemeslné zpracování bude přizpůsobeno dochovaných originálům z Českolipska a bude vzorkováno na stavbě. Bude provedena obnova systému střešních žlabů a svodů.

Viz také video http://www.youtube.com/watch?v=EmKG8ALGDko&feature=c4-overview&list=UUkp2cNxSkgALb2i3lqO-Ypw

 


Telefon: 485226302
Mobil: 739541588

hejnice

Návštěvnost na státních hradech a zámcích v Libereckém kraji