Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Českolipská nemocnice má nové digitální skiagrafické pracoviště včetně PACs, ale i nový počítačový tomograf (CT)

04. 11. 2013

Nový CT přístroj zrychlý a zkvalitní zobrazovací proces, sníží „rtg“ zátěž pacientů. Zlepšení je velké zejména v kvalitě zobrazení, nejvýrazněji u cévních vyšetření. Toto je významně přínosné pro funkci iktového centra na neurolgickém oddělení NsP Česká Lípa – přináší rychlé a kvalitní vyšetření mozkových příhod, které zásadně ovlivní  další časnou léčbu pacienta.Ta je pro výsledek léčby rozhodující. Slavnostního zahájení provozu se zúčastnili hejtman LK Martin Půta a statutární náměstkyně hejtmana Zuzana Kocumová a další hosté.

Viz také video: https://www.youtube.com/watch?v=wOwjE3VUmMc&feature=c4-overview&list=UUkp2cNxSkgALb2i3lqO-Ypw

 

Digitalizace radiodiagnostického oddělení NsP výrazně přispěla ke zrychlení a zkvalitnění práce. Snímky se již neprovádí na klasické filmy, ale jsou v digitální podobě. Jsou  rychle a kvalitně dostupné na všech odděleních nemocnice. Lze je okamžitě přenášet i do jiných zdravotnických zařízení.

Digitalizace skiagrafického pracoviště se uskutečnila zásluhou projektu českolipské nemocnice s názvem Zlepšení zdravotnické péče v regionu prostřednictvím modernizace rentgenového vybavení NsP Česká Lípa. Tento projekt je financován z regionálního operačního programu ROP NUTS II Severovýchod.  Zdrojem financování  nového CT jsou Strukturální fondy EU, Prioritní osa 3 /Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, Oblast intervence 3.2. Služby v oblasti veřejného zdraví/. Vše za podpory Libereckého kraje.

NOVÉ CT  „AQUILION CXL“

Přístroj výpočetní tomografie Aquilion CXL patří v současnosti k nejmodernějším

64-vrstvým spirálním CT přístrojům. Je vyrobený japonskou firmou Toshiba. Díky moderní konstrukci detektoru umožňující  rychlé  snímání daného objemu v podélné ose pacienta v 64  fyzických vrstvách na jednu rotaci ( oproti dosud užívanému 16 vrstvému přístroji) a novému výpočetnímu systému umožňuje Aquilion CXL velice rychlou rekonstrukci v 64 tomorovinách na jednu otáčku a tím extrémně rychlé vyšetření pacienta.

Aquilion CXL umožňuje splnění všech klinických požadavků na současnou moderní CT diagnostiku a je  vybaven moderním diagnostickým software  pro provádění všech potřebných klinických aplikací, jako jsou například: vyšetření traumat, neurovaskulární a cévní vyšetření, vyšetření břicha a pánve, vyšetření plic, CT endoskopie a v neposlední řadě perfuzní vyšetření mozku.

Oproti většině v současnosti používaných CT přístrojů Aquilion CXL využívá všech dostupných nejmodernějších technologii, jako jsou aktivní kolimátor, adaptivní iterativní proces rekonstrukce a mnoho dalších a tím podstatně snižuje radiační dávku pacienta a zlepšuje kvalitu obrazu. Nová generace rekonstrukční jednotky a aplikační software „SURE Technologies“ dále zlepšují propustnost pacientů pracovištěm, zkracuje se tak čas potřebný pro diagnózu. (Ing. Otakar Pluhař, Audioscan, Praha)

 

 

Primářka radiodiagnostického oddělení MUDr. Hana Čerbáková:

 

„Naše oddělení prošlo a prochází dokonce roku 2013 velkou technickou obměnou a dostává se na potřebnou úroveň  rentgenových pracovišť nemocnic stejného rozsahu péče.Také se zkvalitní  celé široké spektrum výkonů našeho oddělení.

Toto období je náročné pro všechny zaměstnance oddělení -  vše probíhá s minimálním omezením provozu a ještě v době výměny oken a oplášťování nemocnice. Ale stejně nás těší.“

 

„Snímkování pacientů je zajištěno v celém rozsahu 24 hodin denně - pracovní doba od 7,30 do 15,30, v ostatních hodinách pohotovost radiologických asistentů a lékaře.

CT vyšetření v celém rozsahu dostupná 24 hodin denně ve stejném režimu.

Jedná se o celotělová CT vyšetření, včetně cévních vyšetření, punkcí, biopsií a drenáží.“

 

„Významnou část našich oddělení tvoří screeningové mammografické centrum, které je akreditované. Jedná se o výkony nejen preventivní ale i diagnostické s léčebnými punkcemi a diagnostickými biopsiemi.“

 

„Další zlepšení očekáváme s obměnou nového angiografického přístroje. Vyšetřujeme pacienty s nemocemi cév, zejména dolních končetin a provádíme léčebné výkony (angioplastiky a stenty) v celém rozsahu. Nejvýraznější přínos těchto výkonů a to v oblasti bérce se týká pacientů s cukrovkou, které může ochránit před amputací nohy.“

 

„Vyšetřujeme a ošetřujeme, ve spolupráci s interním oddělením, i žlučové cesty. Provádíme ultrazvukovou diagnostiku břicha, končetin, kloubů a prsů + cévní vyšetření celotělově, včetně krčních tepen.“

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588

kolo