Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Ve Rváčově postavili zbrusu nová stání pro dojnice

13. 08. 2013

Zemědělská společnost ZEOS Lomnice se od minulého týdne může pochlubit novým objektem pro dojnice ve Rváčově, který ustájí téměř čtyři sta krav. Slavnostního uvedení zařízení do provozu se zúčastnil také náměstek hejtmana pro zemědělství a životní prostředí Josef Jadrný, a to v doprovodu lomnického starosty a radního Libereckého kraje pro dopravu Vladimíra Mastníka.

 

„Zemědělské družstvo odvedlo velký kus práce. Stání pro dojnice je postaveno dle nejmodernějších technologií a obsahuje veškeré zázemí jak pro zvířata, tak pro lidi. Věřím, že investice ve výši 62 milionů korun, kterou družstvo ve Rváčově vložilo do této stavby, se vrátí a Liberecký kraj tak bude mít další prosperující podnik živočišné výroby,“ řekl náměstek Jadrný s tím, že na Rváčov se určitě vrátí, aby nové zařízení viděl za plného provozu.

 

Výstavba nové stáje VKK-360 tzv. „na zelené louce“ rozšířila plochu dosavadního areálu ŽV Rváčov o cca 1,5 ha a bude umožňovat moderní a efektivní ustájení 360 ks dojnic a VBJ v souladu s předpisy EU (welfare, kapacita skladování statkových hnojiv…). Celkové pořizovací náklady dosáhly hranice 62 mil. Kč, z čehož 17 mil. Kč bylo hrazeno z vlastních zdrojů společnosti ZEOS LOMNICE a.s., zbytek pak pokryl dlouhodobý bankovní úvěr. Převažující ustájení dojnic je volné, boxové, bezstelivové (mimo porodního oddělení), všechny pohybové chodby jsou zaroštované. Boky stáje jsou kryty stahovacími plachtami (systém větrání), střecha a štítové stěny jsou z PUR panelů. Dojírna je rybinová, bezbariérová, s kapacitou 2 x 10 stání od fi WESTFALIA s odpovídajícím příslušenstvím a zázemím včetně chladícího tanku s kapacitou 15 000 lt mléka. Zvířecí výkaly (kejda) jsou uskladňovány v železobetonové jímce o kapacitě necelých 6.500 m3.

 

Slavnostní otevření nového stání spojil náměstek Jadrný s návštěvou města Lomnice nad Popelkou, aby v doprovodu lomnického starosty a radního LK Vladimíra Mastníka navštívil sklad nebezpečných odpadů a zařízení na dekontaminaci půdy firmy Marius Pedersen a prohlédl si čistírnu odpadních vod, sběrný dvůr a kompostárnu na bioodpad, kterou město Lomnice vybudovalo s pomocí dotací ze SFDI.  

 

„Byl jsem překvapený, jak profesionálně Lomnice nakládá s odpady a jaký zde mají zavedený systém. Podobně to funguje ve Švýcarsku, které považuji za špičku v nakládání s odpady. Lomnice je připravena na příchod nového zákona o odpadech dobře,“ řekl náměstek.

 

V Lomnici nad Popelkou již také dobře funguje systém třídění odpadů z domácností. „Obyvatelé Lomnice jsou již zvyklí vyzvedávat si žluté, oranžové a další pytle na třídění odpadu. Máme zde zavedený systém čárových kódů, které se na jednotlivé pytle nalepí a úředníci pak vědí, jaká domácnost třídí odpady. To se pak odráží na výši poplatku, který obyvatelé platí. Ti, kdo třídí, mají nárok na slevu,“ vysvětlil Vladimír Mastník s tím, že se takto snaží motivovat obyvatele k šetrnému zacházení s odpady.

 

Skladem na nebezpečné odpady provedl náměstka a radního oblastní manažer firmy Marius Pedersen Jaroslav Janda, který vysvětlil kompletní funkci skladu i speciálního zařízení na zpracování plastů, které jsou do Lomnice sváženy z různých koutů Libereckého kraje. Zařízení bylo postaveno v devadesátých letech dvacátého století zhruba za 120 mil. Kč a v současné době zaměstnává cca dvanáct pracovníků ve dvou směnách.

 

„Podobná zařízení od různých firem fungují po celém kraji. Stroj na zpracování plastů přetaví již použité plasty na kuličkovou hmotu, která se dále využívá hlavně v automobilkách,“ vysvětlil náměstek.

 

Náměstek si v rámci návštěvy Lomnice prohlédl také radnici, areál skokanských můstků a nově postavený areál koupaliště, kde jsou zaměstnáváni lidé bez práce, a to dobrovolně.

 


Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

ul

Sklizeň ovoce v Libereckém kraji (v t)
Sklizeň zeleniny v Libereckém kraji (v t)