Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

O likvidaci skládky v Arnolticích jednal kraj s německým úřadem pro řešení nelegálních přeprav odpadů

15. 11. 2013

Dne 12. listopadu 2013 se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje uskutečnilo jednání zástupců Ministerstva životního prostředí, České inspekce životního prostředí, Města Frýdlant, Obce Bulovka a Libereckého kraje se zástupci SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH, německého kompetentního úřadu pro řešení nelegálních přeprav odpadů, ve věci řešení likvidace uskladněných odpadů pocházejících z účelového nelegálního podnikání v lokalitě Arnoltice-Bulovka. Tyto odpady směsných plastů, kompozit a textilu v množství cca 9 tisíc tun byly do této lokality navezeny v minulosti.

Po úvodním slovu hejtmana LK Martina Půty se všichni za účasti náměstka hejtmana LK Josefa Jadrného přesunuli na prohlídku dotčené lokality. Zde si zástupci německé strany ověřili, že část odpadů zde uskladněných má skutečně původ v Německu. Vlastní jednání, které se uskutečnilo po návratu do sídla Libereckého kraje, vyústilo ve vzájemnou diskuzi ohledně možných variant vlastní likvidace nelegálně navezených odpadů a spoluúčasti německé strany na řešení tohoto problému. Konkrétní postupy vlastní likvidace odpadů stejně jako forma spoluúčasti německé strany budou předmětem dalších jednání. 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588

kyticky